Halvorsen Arkitekter AS

Kvalitet og solid fagkunnskap

Arkitektkontoret Halvorsen Arkitekter AS i Grimstad tilbyr arkitekttjenester fra et seriøst og erfarent firma med lang fartstid i bransjen.

Våre fokusområder

Arkitekttjenester

Oppdragene strekker seg fra eneboliger til leilighetsprosjekt, barnehager, kirke/bedehus, arealplanlegging, hytter, eneboliger, garasjer, terrassehusprosjekt, forretningsbygg, næringsbygg, industrilokaler, interiør og salgstegninger.

Arealplanlegging

Oppdrag innenfor arealplanlegging strekker seg fra mindre situasjonsplaner til reguleringsplaner, detaljerte reguleringsplaner (bebyggelsesplaner), terrasseringsplaner, illustrasjonsplaner og arealanalyser innenfor både hytte-, bolig- og tettstedsutvikling. Som en del av reguleringsplanarbeid inngår også konsekvensanalyser/utredninger.

Salgsmateriell

Vi fremstiller også salgsmateriell i forbindelse med eiendomsmekleres utarbeiding av salgsprospekt. Illustrasjonsmateriell utføres både digitalt og som frihåndsskisser.